Manifest om nazorg bij wet te regelen

 

In de eerste helft van de twintigste eeuw werden kinderen steeds vaker in pleeggezinnen geplaatst. De biologische ouders konden het kind echter altijd weer opeisen. Ook hadden de pleegouders geen zorgplicht. Met de invoering van de adoptiewet in 1956 kregen de adoptieouders een sterke rechtspositie en kon een pleegkind als wettig kind worden opgenomen in een adoptiegezin. Kern van de Adoptiewet was en is dat het geadopteerde kind in juridische zin volledig kind van de adoptieouders wordt. De juridische banden tussen kind en biologische ouders worden verbroken.

 

De Adoptiewet heeft grote impact gehad op de adoptiedriehoek in Nederland. Maar zestig jaar later zijn er ook nieuwe uitdagingen en wensen als het gaat om adoptiewetgeving. Die werden besproken tijdens een symposium op dinsdagavond 1 november 2016 en zijn vertaald naar een concept Manifest waarin verenigingen en organisaties uit de adoptiedriehoek de krachten bundelen rondom bij wet geregelde nazorg.

Het concept Manifest zal begin 2017 worden omgezet in een definitieve versie en worden aanboden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

‚Äč